Principală » Articole » Institutii » Institurii PUBLICE

Alege din:
Categoria:

SERVICIUL STARE CIVILA
Adresa:
Bd. C.D. Loga, nr. 1
Program:
Lu-Mie-Vi: 8:30 - 13:00
Marti: 8:30-13:00,
14:00-18:00
Joi:
8:30-13:00,
14:00-17:00
Telefon:
Fix: 0256 408 300
Website:
 Depunerea declaraţiilor de căsătorie:

          Miercuri :  8:30 - 13   depuneri cereri pentru oficierea căsătoriei în ziua de vineri a săptămânii următoare

          Joi:  8:30 - 13     14 - 17  depuneri cereri pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă a săptămânii
 Oficierea căsătoriilor: Vineri şi Sâmbătă, după 10 zile de la depunerea declaraţiilor

Actele necesare:
  • Se prezintă actul de identitate în original, însoţit de o copie nelegalizată.
  • Se prezintă certificatele în original însoţite de câte o copie nelegalizată + timbre fiscale în valoare de 0,5 RON pentru fiecare copie.
  • Certificatele medicale prenupţiale (Se obţin de la o autoritate sanitară din România. Certificatele medicale prenupţiale au o valabilitate de 14 zile, interval de timp în care căsătoria trebuie să fie încheiată. Certificatele medicale prenupţiale vor purta menţiunea "SE POATE CĂSĂTORI".)
 FOARTE IMPORTANT!

*   Viitorii soţi se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declaraţiei de căsătorie, cu actele menţionate mai sus.

*   Este necesar ca cel puţin unul din viitorii soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în Timişoara.

*   Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul (atât fata, cât şi băiatul) care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

*   Căsătoria se încheie în termen de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei, termen în care se include atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

*   La oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa a doi martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate.Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet.

În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:

*certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului

*actul de identitate al celui decedat (în original şi copie)

*livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare

*certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie)

*actul de identitate al declarantului (în original şi copie)

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraţiei locale de la:

*locul de naştere al celui declarat mort

*domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate

*domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute

 Întocmirea actului de naştere se face la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), în a cărei rază s-a produs evenimentul.
 Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
    15 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă
    3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort
    24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile
Înregistrarea naşterii copilului se face în baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:
  • certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului
  • certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă (în original şi copie)
  • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi (în original şi copie)
  • actul de identitate al mamei şi actul de identitate al tatălui - în original şi copie

  Eliberarea certificatelor de naştere:  luni, marţi, miercuri, joi, vineri,   între  12 - 13;  marţi 14-18; joi 14-17Categorie: Institurii PUBLICE | Ultima actualizare: (13-Mar-2013)
Vizualizări: 1090 | Tag-uri: certificate de nastere, casatorii, cununii, nasteri, starea civila, serviciul de stare civila, programare cununii, decese, cununie civila | Rating: 5.0/3
Atricole aleatoriiAi fost la "SERVICIUL STARE CIVILA"? Ce impresie ți-a făcut?

Facebook